Cennik

Zostają wprowadzone promocyjne ceny biletów dla:

1) dzieci (zajmujących oddzielne miejsca),
2) studentów (bez ograniczenia wiekowego),
3) młodzieży szkolnej,
4) seniorów powyżej 70 roku życia.

Przykładowe ceny biletów:

Relacja Lublin -> Parczew -> Biała Podl. Lubartów 4,00
Parczew 10,00
Wisznice 13,00
Łomazy 14,00
Biała Podl. 18,00
Relacja Parczew -> Lublin Siemień 4,00
Działyń 4,00
Lubartów 6,00
Lublin 10,00
Relacja Biała Podl. -> Parczew -> Lublin Łomazy 4,00
Wisznice 6,00
Parczew 10,00

Szczegolowy cennik do pobrania w formacie PDF